• جكهاي الكترومكانيكال بازويي براي دربهاي لولايي از ۱۰۰ تا ۴۰۰ کیلوگرم و تا عرض هر لنگه ۳.۵ متر طراحي شده است.
  • داراي گشتاور از 1000n.m تا 3000n.m مي باشند.
  • مدت زمان باز و بسته شدن (يك سيكل كاركرد جك) براي زاويه ۹۰ درجه در حدود ۱۶ تا ۱۹ ثانیه مي باشند.
  • ولتاژ ورودي همگي ۲۲۰ ولت شهري مي باشد.
  • مسافت طي شده در هر ثانيه بين ۱.۵ تا ۱.۸ سانتي متر بر ثانيه مي باشد.
  • آمپراژ مصرفي آنها بين ۱ تا ۱.۸ آمپر مي باشد.
  • قابليت كار در دماي محيط بين ۵۵+ تا ۳۰- سانتیگراد را دارا مي باشند.
  • وات مصرفي آنها بين ۴۰ تا ۳۰۰ وات مي باشند.
  • وزن جكها ( هر تك جك) بين ۶ تا ۱۲ کیلوگرم مي باشد.
  • در اكثر جكهاي اصلي كه قطعات آنها اكثر فلزي و معمولا از جنس استنلس استيل است موتور قابليت كاركرد تا دماي ۱۴۰ سانتیگراد را دارد. ( Termal Protection on motor winding)
  • درجه حفاظت Ingress protection) IP به معني حفاظت در برابر نفوذ ) 44 يا 54 است. ( درجه حفاظت در برابر گرد و غبار – فشار بخار – آب وحتي امواج سنگين )