• خازن ۲۰ تا ۳۰ ميكروفاراد
  • دماي كاركرد در محيط ۲۰- تا ۸۰+ درجه سانتیگراد
  • جریان مصرفی ۳.۵ آمپر
  • قدرت كشش ۳۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلوگرم ( در نوع تك فاز)
  • برق ورودي شهري ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتز ( براي نوع تك فاز)
  • وات مصرفي ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ وات