• برق ورودي شهری ۵۰ هرتز - ۲۲۰ ولت
  • جريان مصرفي نیم تا یک آمپر
  • تايم كاركرد موتور ۴ دقیقه
  • گشتاور 20n.m-500n.m
  • دماي كاركرد موتور محيط ۵۰+ تا ۱۲- درجه سانتیگراد
  • دماي كاركرد موتور ۱۶۰ درجه سانتیگراد
  • وات مصرفي ۱۳۰ تا ۲۵۰ وات
  • سرعت خلاص كردن براي استفاده دستي ، بسیار پایین
  • IP 44